371b0523d5
HM Bor L103 Ø4,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.040.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
198.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø4,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.040.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
198.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø5,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.050.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
158.75 inkl. mva

HM Bor L103 Ø5,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.050.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
158.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø6,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.060.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
171.25 inkl. mva
HM Bor L103 Ø6,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.060.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
171.25 inkl. mva

HM Bor L103 Ø6,4 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.064.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
280.00 inkl. mva
HM Bor L103 Ø7,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.070.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
198.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø7,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.070.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
198.75 inkl. mva

HM Bor L103 Ø7,5 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.075.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
341.25 inkl. mva
HM Bor L103 Ø7,5 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.075.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
341.25 inkl. mva
HM Bor L103 Ø8,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.080.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
177.50 inkl. mva

HM Bor L103 Ø8,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.080.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
177.50 inkl. mva
HM Bor L103 Ø8,5 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.085.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
353.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø9,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.090.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
282.50 inkl. mva

HM Bor L103 Ø10,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.100.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
208.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø10,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.100.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
208.75 inkl. mva
HM Bor L103 Ø12,0 x 57,5mm Venstre t=10
Art nr: L103.120.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
231.25 inkl. mva

HM Bor L103 Ø12,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.120.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
231.25 inkl. mva
HM Bor L103 Ø13,0 x 57,5mm Høyre t=10
Art nr: L103.130.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
431.25 inkl. mva
HM Bor L105 Ø5,2 x 57,5mm Negativ Venstre t=10
Art nr: L105.052.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
292.50 inkl. mva

HM Bor L105 Ø5,2 x 57,5mm Negativ Høyre t=10
Art nr: L105.052.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
292.50 inkl. mva
HM Bor L105 Ø8,2 x 57,5mm Negativ Venstre t=10
Art nr: L105.082.L
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
312.50 inkl. mva
HM Bor L105 Ø8,2 x 57,5mm Negativ Høyre t=10
Art nr: L105.082.R
Sentrumtappsbor HM. Mer info HER
312.50 inkl. mva