371b0523d5
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
282,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
878,75 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
903,75 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
311,25 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Pris gjelder pr. 3 stk.
860,00 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
321,25 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
325,00 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
347,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
331,25 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder for 3 stk.
957,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Pris gjelder pr. 3 stk.
1 008,75 inkl. mva
Pris gjelder pr. 3 stk.
1 020,00 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
911,25 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
362,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
1 098,75 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
995,00 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt. Tykkelse 0,5mm. Pris gjelder pr. 3 stk.
1 132,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
348,75 inkl. mva

Pris gjelder pr. 3 stk.
1 127,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
407,50 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
455,00 inkl. mva

Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
423,75 inkl. mva
Båndsagblad for kjøtt
Tykkelse 0,5mm
443,75 inkl. mva